Fritid för alla

Fyrisgården koordinerar nätverket Fritid för alla.

Fritid för alla

Fyrisgården håller i nätverket Fritid för alla.

www.fritidforalla.se kan du som har en funktionsnedsättning enkelt hitta saker att göra på din fritid.

www.fritidforalla.se kan föreningar presentera verksamhet som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Gruppen består av representanter från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala kommun och vill verka för en aktiv fritid oavsett funktionshinder.

Detta vill FFA

Nätverket vill

  • uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för funktionshindrade i Uppsala.
  • utöka möjligheterna för funktionshindrade att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag. Nätverket vill utveckla samarbetet mellan föreningar och organisationer så att man kan utbyta kunskap och erfarenhet.
  • samordna utbildningar och genom information hjälpa organisationer att aktivt kunna erbjuda funktionshindrade delaktighet i sina verksamheter.

Detta gör FFA

Arrangerar Prova-på dagen en gång om året för att etablera och inspirera föreningar och organisationer till ett utökat utbud. Prova på dagen ger möjlighet att nå ut till målgruppen och därmed chans att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Administrerar hemsidan www.fritidforalla.se där föreningar kan presentera sin verksamhet; funktionshindrade kan hitta aktiviteter att sysselsätta sig med på fritiden och kontaktuppgifter för att få mer information.

 

Samordnare

Ulrica Backlund
E-post: ulrica.backlund@fyrisgarden.se

 

Webbansvarig

Henrik Nyström
E-post: henrik.nystrom@fyrisgarden.se