Fritid för alla: föreningsinformation

Här hittar ni information riktat till föreningar inom Fritid för alla.

Var med i nätverket Fritid för alla!

 

Erbjuder du aktiviteter och evenemang för personer med funktionsnedsättning i Uppsala län?

Då har du möjligheten att vara med i nätverket Fritid för alla! Som medlem i nätverket Fritid för alla får du fler möjligheter att nå ut till personer med funktionsnedsättning med information kring dina aktiviteter och evenemang. Du blir också del av ett nätverk som konstant arbetar för att utveckla och stötta verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

 

Kontakta Ulrica Backlund, samordnare för nätverket Fritid för alla, eller Henrik Nyström, webbansvarig för Fritid för alla, för mer information.

 

Ulrica Backlund, samordnare
ulrica.backlund@fyrisgarden.se

 

Henrik Nyström, webbansvarig
henrik.nystrom@fyrisgarden.se

 

Föreningarna spelar huvudrollen

Fritid för alla bedriver ingen egen fritidsverksamhet – det gör Uppsalas föreningar.

Nätverket Fritid för alla fungerar som en resurs till föreningarna. Fritid för alla försöker också inspirera och driva på de föreningsaktiva att utveckla och skapa fritidsaktiviteter för alla – oavsett funktionsförmåga och funktionsnedsättningar.

 

Fritid för alla vill:

 

  • skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att delta i fritids- och kulturaktiviteter av olika slag,
  • möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan föreningarna genom utvecklats samarbete mellan föreningar och organisationer,
  • uppmärksamma att det finns ett stort behov av fungerande fritidsalternativ för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala,
  • hjälpa organisationer att erbjuda aktiviteter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar genom utbildning och information.

 

Var med oss på Facebook

I den öppna Facebookgruppen Fritid för alla Uppsala kan du få tips om sånt som händer i Uppsala som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, och även tipsa andra om aktiviteter och evenemang.