Fyrisgårdslandet

Barn

Ung

Vuxen

Funktionsnedsättning

Kom med i vårt nya stadsodlingsprojekt och odla runt Fyrisgården!

Fyrisgårdslandet är Fyrisgårdens stadsodling. Under våren, sommaren och hösten 2018 skapar vi i samarbete med IHUS en grönskande oas runt Fyrisgården. Du kan delta i gemensamma odlingar eller odla något på egen hand. Storleken på odlingarna beror på hur många som vill vara med och odla.

Fyrisgårdslandet arrangerar gemensamma arbetsdagar för alla som vill jobba tillsammans med växter och med att skapa odlingskärl och odlingsbäddar.

Vi kommer att driva upp egna plantor för utplantering. Vill du ta hand om en planta tills den ska planteras ut, så hör av dig!

Kostnad: Ingen kostnad, men du får gärna bli medlem i Fyrisgården, det kostar bara 100 kr!

Mer information: Kontakta projektledaren Kajsa Sjölén, Kajsa.sjolen@fyrisgarden.se, tel. 018-23 87 44.

Planerade odlarmöten för 2019 kommer snart!

 

Fyrisgårdslandet utvecklas år 2018 i samarbete med IHUS.